MN 113: Sappurisa Sutta

O Persoană cu Integritate

Am auzit că, odată, Cel Binecuvântat stătea în Savatthi, în Jetavana, mănăstirea lui Anathapindika. Acolo el s-a adresat călugărilor: „Călugărilor!”

„Da, doamne,” i-au răspuns călugării.

Cel Binecuvântat a zis: „Călugărilor, vă voi învăța însușirea unei persoane cu integritate și însușirea unei persoane lipsite de integritate. Ascultați și fiți foarte atenți. Voi vorbi.”

„Da, doamne,” i-au răspuns călugării.

Cel Binecuvântat a zis: „Și care e însușirea unei persoane lipsite de integritate?”

„Există cazul în care o persoană lipsită de integritate pleacă dintr-o familie de rang înalt. Remarcă, «Am plecat dintr-o familie de rang înalt, dar ceilalți călugări nu au plecat dintr-o familie de rang înalt.» Se exaltează pentru că are o familie de rang înalt și îi disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane lipsite de integritate.”

„Dar o persoană cu integritate remarcă: «Nu prin intermediul unei familii de rang înalt își găsește sfârșitul însușirea lăcomiei; nu prin intermediul unei familii de rang înalt își găsesc sfârșitul însușirea aversiunii, însușirea deziluziei. Deși insul nu a plecat dintr-o familie de rang înalt, dacă – practicând Dhamma în concordanță cu Dhamma, practicând cu măiestrie – e unul care aderă la Dhamma, trebuie să fie onorat pentru asta, lăudat pentru asta.» Așadar, dând întâietate doar practicii, nici nu se exaltează pentru că are o familie de rang înalt, nici nu-i disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane cu integritate.”

„Mai mult, o persoană lipsită de integritate a plecat dintr-o familie măreață… o familie cu avere măreață… o familie cu avere vastă. Remarcă: «Am plecat dintr-o familie cu avere vastă, dar ceilalți călugări nu au plecat dintr-o familie cu avere vastă.» Se exaltează pentru că are o familie cu avere vastă și îi disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane lipsite de integritate.”

„Dar o persoană cu integritate remarcă: «Nu prin intermediul unei familii cu avere vastă își găsește sfârșitul însușirea lăcomiei; nu prin intermediul unei familii cu avere vastă își găsesc sfârșitul însușirea aversiunii… însușirea deziluziei. Deși insul nu a plecat dintr-o familie cu avere vastă, dacă – practicând Dhamma în concordanță cu Dhamma, practicând cu măiestrie – e unul care aderă la Dhamma, trebuie să fie onorat pentru asta, lăudat pentru asta.» Așadar, dând întâietate doar practicii, nici nu se exaltează pentru că are o familie cu avere vastă, nici nu-i disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane cu integritate.”

„Mai mult, o persoană lipsită de integritate e bine cunoscută și bine văzută. Remarcă: «Sunt bine cunoscut și bine văzut, dar ceilalți călugări abia dacă sunt cunoscuți și abia dacă au vreo influență.» Se exaltează pentru că e bine cunoscut și bine văzut și îi disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane lipsite de integritate.”

„Dar o persoană cu integritate remarcă: «Nu prin intermediul faptului că sunt bine cunoscut și bine văzut își găsește sfârșitul însușirea lăcomiei; nu prin intermediul faptului că sunt bine cunoscut și bine văzut își găsesc sfârșitul însușirea aversiunii… însușirea deziluziei. Deși insul nu e bine cunoscut și bine văzut, dacă – practicând Dhamma în concordanță cu Dhamma, practicând cu măiestrie – e unul care aderă la Dhamma, trebuie să fie onorat pentru asta, trebuie să fie lăudat pentru asta.» Așadar, dând întâietate doar practicii, nici nu se exaltează pentru că e bine cunoscut și bine văzut, nici nu-i disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane cu integritate.”

„Mai mult, o persoană lipsită de integritate e una care obține material pentru robă, mâncare de pomană, găzduire și necesități medicale pentru cei bolnavi. Remarcă: «Sunt unul dintre cei care obțin material pentru robă, mâncare de pomană, găzduire și necesități medicale pentru cei bolnavi, dar ceilalți călugări nu sunt dintre cei care să obțină material pentru robă, mâncare de pomană, găzduire și necesități medicale pentru cei bolnavi.» Se exaltează pentru că e unul dintre cei care obțin material pentru robă, mâncare de pomană, găzduire și necesități medicale pentru cei bolnavi și îi disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane lipsite de integritate.”

„Dar o persoană cu integritate remarcă: «Nu prin intermediul a ceea ce e dobândit își găsește sfârșitul însușirea lăcomiei; nu prin intermediul a ceea ce e dobândit își găsesc sfârșitul însușirea aversiunii… însușirea deziluziei. Deși insul nu e unul dintre cei care obțin material pentru robă, mâncare de pomană, găzduire și necesități medicale pentru cei bolnavi, dacă – practicând Dhamma în concordanță cu Dhamma, practicând cu măiestrie – e unul care aderă la Dhamma, trebuie să fie onorat pentru asta, trebuie să fie lăudat pentru asta.» Așadar, dând întâietate doar practicii, nici nu se exaltează pentru ceea ce a obținut, nici nu-i disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane cu integritate.”

„Mai mult, o persoană lipsită de integritate e știutoare… Un maestru în Vinaya… Un orator al Dhammei. Remarcă: «Sunt un orator al Dhammei, dar ceilalți călugări nu sunt oratori ai Dhammei.» Se exaltează pentru că e un orator al Dhammei și îi disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane lipsite de integritate.”

„Dar o persoană cu integritate remarcă, «Nu prin a fi orator al Dhammei își găsește sfârșitul însușirea lăcomiei; nu prin a fi orator al Dhammei își găsesc sfârșitul însușirea aversiunii… însușirea deziluziei. Deși insul nu e un orator al Dhammei, dacă – practicând Dhamma în concordanță cu Dhamma, practicând cu măiestrie – e unul care aderă la Dhamma, trebuie să fie onorat pentru asta, trebuie să fie lăudat pentru asta.» Așadar, dând întâietate doar practicii, nici nu se exaltează pentru că e orator al Dhammei, nici nu-i disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane cu integritate.”

„Mai mult, o persoană lipsită de integritate e una care sălășluiește în sălbăticie. Remarcă: «Sunt unul care sălășluiește în sălbăticie, dar ceilalți călugări nu sălășluiesc în sălbăticie.» Se exaltează pentru că e unul care sălășluiește în sălbăticie și îi disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane lipsite de integritate.”

„Dar o persoană cu integritate remarcă: «Nu prin intermediul faptului că sunt unul care sălășluiește în sălbăticie își găsește sfârșitul însușirea lăcomiei; nu prin intermediul faptului că sunt unul care sălășluiește în sălbăticie își găsesc sfârșitul însușirea aversiunii… însușirea deziluziei. Deși insul nu e unul care sălășluiește în sălbăticie, dacă – practicând Dhamma în concordanță cu Dhamma, practicând cu măiestrie– e unul care aderă la Dhamma, trebuie să fie onorat pentru asta, trebuie să fie lăudat pentru asta.» Așadar, dând întâietate doar practicii, nici nu se exaltează pentru că sălășluiește în sălbăticie, nici nu-i disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane cu integritate.”

„Mai mult, o persoană lipsită de integritate poartă robe din cârpe aruncate… e unul care merge după pomană… unul care sălășluiește la rădăcina unui copac… unul care sălășluiește în cimitir… unul care trăiește în câmp deschis… unul care nu stă culcat… unul care e mulțumit cu orice încăpere îi este alocată… unul care mănâncă o singură masă pe zi. Remarcă: «Sunt unul care mănâncă o singură masă pe zi, dar ceilalți călugări nu mănâncă o singură masă pe zi.» Se exaltează pentru că e unul care mănâncă o singură masă pe zi și îi disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane lipsite de integritate.”

„Dar o persoană cu integritate remarcă: «Nu prin intermediul faptului că sunt unul care mănâncă o singură masă pe zi își găsește sfârșitul însușirea lăcomiei; nu prin intermediul faptului că sunt unul care mănâncă o singură masă pe zi își găsesc sfârșitul însușirea aversiunii… însușirea deziluziei. Deși insul nu e unul care mănâncă o singură masă pe zi, dacă – practicând Dhamma în concordanță cu Dhamma, practicând cu măiestrie– e unul care aderă la Dhamma, trebuie să fie onorat pentru asta, trebuie să fie lăudat pentru asta.» Așadar, dând întâietate doar practicii, nici nu se exaltează pentru că mănâncă o singură masă pe zi, nici nu-i disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane cu integritate.”

„Mai mult, o persoană lipsită de integritate – retrasă din senzualitate, retrasă din trăsături neiscusite, intră și rămâne în prima jhāna: extaz și plăcere născute din retragere, însoțite de gând direcționat și evaluare. Remarcă: «Am cuprins realizarea primei jhāna, dar ceilalți călugări nu au cuprins realizarea primei jhāna.» Se exaltează pentru realizarea primei jhāna și îi disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane lipsite de integritate.”

„Dar o persoană cu integritate remarcă: «Cel Binecuvântat a vorbit de non-fasonare chiar și cu privire la realizarea primei jhāna, pentru că – prin orice mijloc ar tălmăci-o – devine altfel decât aceea.» Așadar, dând întâietate non-fasonării, nici nu se exaltează pentru că a realizat prima jhāna, nici nu-i disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane cu integritate.”

„Mai mult, o persoană lipsită de integritate… intră și rămâne în cea de-a doua jhāna… a treia jhāna… a patra jhāna… dimensiunea infinitudinii spațiului… dimensiunea infinitudinii conștiinței… dimensiunea nimicniciei… dimensiunea nici a percepției, nici a non-percepției. Remarcă: «Am cuprins realizarea dimensiunii nici a percepției, nici a non-percepției, dar ceilalți călugări nu au cuprins realizarea dimensiunii nici a percepției, nici a non-percepției.» Se exaltează pentru realizarea dimensiunii nici a percepției, nici a non-percepției și îi disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane lipsite de integritate.”

„Dar o persoană cu integritate remarcă: «Cel Binecuvântat a vorbit de non-fasonare chiar și cu privire la realizarea dimensiunii nici a percepției, nici a non-percepției, pentru că – prin orice mijloc ar tălmăci-o – devine altfel decât aceea.» Așadar, dând întâietate non-fasonării, nici nu se exaltează pentru că a realizat dimensiunea nici a percepției, nici a non-percepției, nici nu-i disprețuiește pe ceilalți. Aceasta e însușirea unei persoane cu integritate.”

„O persoană cu integritate, prin transcendența completă a dimensiunii nici a percepției, nici a non-percepției, intră și rămâne în contenirea percepției și simțământului. Când vede cu discernământ, efluentele îi sunt sfârșite. Acesta e un călugăr care nu tălmăcește nimic, nu tălmăcește nicăieri, nu tălmăcește în niciun fel.”

Acestea sunt cele spuse de Cel Binecuvântat. Bucuroși, călugării s-au delectat în cuvintele Celui Binecuvântat.

Licenţa Creative Commons Traducere din engleză a textului « Sappurisa Sutta: A Person of Integrity »