SN 2.4: Maha-mangala Sutta

Sutra protecției

Am auzit că odată Cel Binecuvântat stătea în Savatthi în Jetavana, mănăstirea lui Anathapindika. Atunci o anume deva, în extrema îndepărtată a nopții, cu strălucirea ei extremă iluminând totalitatea Desișului lui Jeta, s-a apropiat de Cel Binecuvântat, i s-a așezat într-o parte. Cum stătea într-o parte, i s-a adresat cu un vers.

Multe deva și ființe omenești
cugetă la protecție,
dorindu-și bunăstare.
Spune, atunci, protecția cea mai mare.

[Buddha:]

Neîntovărășirea cu nesăbuiții,
întovărășirea cu cei înțelepți,
aducând omagiu celor vrednici de omagiu:
aceasta e protecția cea mai mare.

A trăi într-un tărâm civilizat,
acumulând merite,
îndreptându-se pe sine:
aceasta e protecția cea mai mare.

Vaste cunoștințe, pricepere,
disciplină măiestruoasă,
vorbe bine spuse:
aceasta e protecția cea mai mare.

Susținere pentru părinții săi,
sprijin pentru nevastă și copii,
consecvență în munca sa:
aceasta e protecția cea mai mare.

Oferind, trăind în cinste,
sprijin pentru rudele sale,
fapte care sunt de neblamat:
aceasta e protecția cea mai mare.

Evitare, abținere de la rău;
înfrânare de la substanțe intoxicante,
fiind băgător de seamă cu însușirile mentale:
aceasta e protecția cea mai mare.

Respect, smerenie,
contentație, recunoștință,
ascultarea Dhamma la momentele potrivite:
aceasta e protecția cea mai mare.

Răbdare, conformare,
vederea contemplatorilor,
discutând Dhamma la momentele potrivite:
aceasta e protecția cea mai mare.

Austeritate, celibat,
vederea Adevărurilor Nobile,
îndeplinirea Dezlegării:
aceasta e protecția cea mai mare.

O minte care, când e atinsă
de treburile lumești,
e nezdruncinată, fără supărăre, neprăfuită, în tihnă:
aceasta e protecția cea mai mare.

Pretutindeni neînvinși
când acționează în acest fel,
oamenii merg pretutindeni în bunăstare:
aceasta e protecția lor cea mai mare.

Sutra protecției s-a sfârșit.

Licenţa Creative Commons Traducere din engleză a textului « Maha-mangala Sutta: Protection »