Partea întâi: Omagiu

Pentru a acorda respectul cuvenit și pentru a ne cere iertare față de moaștele lui Buddha, moaștele Discipolilor Nobili, imaginile lui Buddha, stupe, copacul Bodhi – toate acestea fiind obiecte pe care toți budiștii ar trebui să le respecte, atât la interior, cât și la exterior:

Arahaṁ sammā-sambuddho bhagavā.
Cel Binecuvântat e Vrednic și Însuși-trezit cum se cuvine.

Buddhaṁ bhagavantaṁ abhivādemi.
Mă închin în fața celui Trezit, Cel Binecuvântat.

(Închinare)

Svākkhāto bhagavatā dhammo.
Dhamma e bine expusă de către Cel Binecuvântat.

Dhammaṁ namassāmi.
Aduc omagiu Dhammei.

(Închinare)

Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho.
Saṅgha discipolilor celui Binecuvântat a practicat cum trebuie.

Saṅghaṁ namāmi.
Îmi arăt respectul față de Saṅgha.

(Închinare)

[Namo tassa] bhagavato arahato sammā-sambuddhassa. (de trei ori)
Omagiu Binecuvântatului, Vrednicului, cel Însuși-trezit cum se cuvine.

Ukāsa. Dvārattayena kataṁ,
sabbaṁ apāradhaṁ khamatu no (me) bhante.
Noi/eu vă cerem/cer învoire. Noi/eu vă rugăm/rog să ne/mă iertați/ierți pentru orice rău am făcut cu cele trei porți (ale corpului, vorbirii și minții).

Vandāmi bhante cetiyaṁ, sabbaṁ sabbattha ṭhāne,
supatiṭṭhitaṁ sārīraṅka-dhātuṁ, mahā-bodhiṁ buddha-rūpaṁ, sakkāratthaṁ.
Venerez toate stupele ridicate în orice loc, fiecare relicvă a trupului lui Buddha, fiecare copac Bodhi Măreț, toate imaginile lui Buddha care sunt obiecte de venerație.

Ahaṁ vandāmi dhātuyo. Ahaṁ vandāmi sabbaso,
Iccetaṁ ratanattayaṁ, ahaṁ vandāmi sabbadā.
Venerez moaștele. Le venerez peste tot. Întotdeauna venerez Triplul Giuvaier.

Buddha-pūjā mahā-tejavanto, Dhamma-pūjā mahappañño,
Saṅgha-pūjā mahā-bhogāvaho.
Omagiul față de Buddha aduce demnitate măreață; omagiul față de Dhamma, discernământ măreț;
omagiul față de Saṅgha, bogăție măreață.

Buddhaṁ Dhammaṁ Saṅghaṁ, jīvitaṁ yāva-nibbānaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Mă îndrept spre Buddha, Dhamma și Saṅgha ca viața și refugiul meu până ajung la Eliberare.

Parisuddho ahaṁ bhante, parisuddhoti maṁ,
Buddho Dhammo Saṅgho dhāretu.
Moral sunt pur. Fie ca Buddha, Dhamma și Saṅgha să mă recunoască drept pur moral.

Sabbe sattā sadā hontu Averā sukha-jīvino.
Fie ca toate ființele să trăiască mereu fericite, întotdeauna libere de dușmănie.

Kataṁ puñña-phalaṁ mayhaṁ,
Sabbe bhāgī bhavantu te.
Fie ca toate ființele să se împărtășească din binecuvântările care izvorăsc din binele pe care l-am făcut.

(Închinare de trei ori)

Înapoi la cuprins
Traducere și adaptare din engleză a textului « The Divine Mantra »