Partea a doua: Incantație

(Învestirea celor șase proprietăți cu Buddhaguṇa)

[Namo tassa] bhagavato arahato sammā-sambuddhassa. (de trei ori)
Omagiu Binecuvântatului, Vrednicului, cel Însuși-trezit cum se cuvine.

  1. Proprietatea vânt:

Buddhaṁ āyu-vaḍḍhanaṁ jīvitaṁ yāva-nibbānaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Mă îndrept spre Buddha ca viața mea, vitalitatea mea și refugiul meu până ajung la Eliberare.

Vāyo ca buddha-guṇaṁ arahaṁ buddho itipi so bhagavā namāmi’haṁ.
Vântul are virtutea lui Buddha. Cel Trezit e vrednic și astfel e Binecuvântat: pe el îl omagiez.

Arahaṁ sammā-sambuddho,
Vrednic e cel Însuși-trezit cum se cuvine.

Vijjā-caraṇa-sampanno sugato lokavidū,
desăvârșit în înțelegere și conduită, cel care s-a dus pe calea cea bună, cunoscătorul cosmosului,

Anuttaro purisa-damma-sārathi satthā deva-manussānaṁ buddho bhagavāti.
instructor neîntrecut al celor ce pot fi instruiți, învățător al oamenilor și ființelor divine; trezit; binecuvântat.

(Gândește-te la Buddha și puritatea lui.)

Dhammaṁ āyu-vaḍḍhanaṁ jīvitaṁ yāva-nibbānaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Mă îndrept spre Dhamma ca viața mea, vitalitea mea și refugiul meu până ajung la Eliberare.

Vāyo ca dhammetaṁ arahaṁ buddho itipi so bhagavā namāmi’haṁ.
Vântul e acea calitate. Cel Trezit e vrednic și astfel e Binecuvântat: pe el îl omagiez.

Svākkhāto bhagavatā dhammo,
Dhamma e bine expusă de către Cel Binecuvântat,

Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,
vizibilă aici și acum, atemporală, invitându-i pe toți să vină și să vadă

Opanayiko paccattaṁ veditabbo viññūhīti.
pertinentă, să fie văzută individual de către cei atenți.

(Gândește-te la Ven. Sāriputta și înțelepciunea lui)

Saṅghaṁ āyu-vaḍḍhanaṁ jīvitaṁ yāva-nibbānaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Mă îndrept spre Saṅgha ca viața mea, vitalitatea mea și refugiul meu până ajung la Eliberare.

Vāyo ca saṅghānaṁ arahaṁ buddho itipi so bhagavā namāmi’haṁ.
Vântul e încredințat Saṅgha-urilor. Cel Trezit e vrednic și astfel e Binecuvântat: pe el îl omagiez.

Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Saṅgha discipolilor celui Binecuvântat care au practicat cum trebuie,

Uju-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Saṅgha discipolilor celui Binecuvântat care au practicat direct,

Ñāya-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Saṅgha discipolilor celui Binecuvântat care au practicat metodic,

Sāmīci-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Saṅgha discipolilor celui Binecuvântat care au practicat cu măiestrie,

Yadidaṁ cattāri purisa-yugāni aṭṭha purisa-puggalā:
aceștia fiind cele patru perechi – cele opt feluri de Indivizi Nobili:

Esa bhagavato sāvaka-saṅgho—
Asta e Saṅgha discipolilor celui Binecuvântat –

Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjali-karaṇīyo,
vrednici de cadouri, vrednici de ospitalitate, vrednici de ofrande, vrednici de respect,

Anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassāti.
fondul incomparabil de merit pentru lume.

(Gândește-te la Ven. Mogallāna, puterile lui supranaturale și compasiunea sa.)

Dhātu-parisuddhānubhāvena, sabba-dukkhā sabba-bhayā sabba-rogā vimuccanti.
Prin puterea purității proprietății, sunt eliberați de toată durerea, tot pericolul, toate bolile.

Iti uddham-adho tiriyaṁ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṁ lokaṁ, mettā-karuṇā-muditā-upekkhā-sahagatena cetasā, catuddisaṁ pharitvā viharati,
Când insul sălășluiește răspândind o conștiință îmbibată cu bunăvoință, compasiune, bucurie empatică și echidistanță în acest fel, în cele patru direcții, deasupra, dedesubt, împrejur, în toate direcțiile, prin întreg cosmosul.

Sukhaṁ supati, Sukhaṁ paṭibujjhati, Na pāpakaṁ supinaṁ passati,
insul are somn ușor, se trezește ușor, nu visează niciun vis urât,

Manussānaṁ piyo hoti, amanussānaṁ piyo hoti, Devatā rakkhanti, Nāssa aggi vā visaṁ vā satthaṁ vā kamati,
insul e drag oamenilor, drag neoamenilor, păzit de ființe divine, neatins de foc, otravă sau arme,

Tuvaṭaṁ cittaṁ samādhiyati, Mukha-vaṇṇo vippasīdati,
mintea insului se concentrează rapid, are chipul luminos.

Asammuḷho kālaṁ karoti, Uttariṁ appaṭivijjhanto brahma-lokūpago hoti.
insul moare fără a fi confuz, iar, dacă nu a penetrat mai sus, renaște într-o lume Brahmā.

Iti uddham-adho tiriyaṁ averaṁ averā sukha-jīvino.
Astfel simțind nicio dușmănie deasupra, dedesubt, de jur împrejur, liber de dușmănie, insul trăiește fericit.

Kataṁ puñña-phalaṁ mayhaṁ sabbe bhāgī bhavantu te.
Fie ca toți să se împărtășească din binecuvântările care izvorăsc din binele pe care l-am făcut.

Bhavantu sabba-maṅgalaṁ rakkhantu sabba-devatā.
Să fie toate binecuvântările; fie ca toate ființele divine să ocrotească.

Sabba-buddhānubhāvena sabba-dhammānubhāvena sabba- saṅghānubhāvena sotthī hontu nirantaraṁ.
Prin puterea a tuturor Buddha, Dhamma și Saṅgha să fie bunăstare fără sfârșit.

Arahaṁ buddho itipi so bhagavā namāmi’haṁ.
Cel Trezit e vrednic și astfel e Binecuvântat: pe el îl omagiez.

Înapoi la cuprins
Traducere și adaptare din engleză a textului « The Divine Mantra »