Khuddaka Nikaya Dhammapada

Cei necopți

60
Noaptea e lungă
pentru insul care nu poate dormi.
O călătorie e lungă pentru insul obosit.
Existența ignorantă e lungă și searbădă
pentru cei inconștienți de Adevăr.

61
Neavând niciun companion
care să fi călătorit
cel puțin așa de departe ca și noi,
e mai bine a merge singur
decât să-i întovărășești
pe cei care rămân nehotărâți.

62
„Acesta e copilul meu,
aceasta e averea mea”:
astfel de gânduri sunt preocupări
ale celor necopți.
Dacă suntem incapabili
să ne luăm asupra noastră chiar și pe noi înșine,
de ce să facem astfel de revendicări?

63
Necoptul care știe că e necopt
e câtuși de puțin înțelept;
necoptul care socotește că e înțelept
e, fără îndoială, necopt.

64
Asemeni lingurilor incapabile să guste
din savoarea supei
sunt cei nesăbuiți care nu pot vedea adevărul,
cu toate că trăiesc
toată viața printre cei înțelepți.

65
Asemeni limbii care poate aprecia
savoarea supei
e unul care poate discerne clar adevărul
după doar o scurtă
asociere cu cei înțelepți.

66
Făcând rău,
fără băgare de seamă,
nesăbuiții imprudenți
își produc propriile fructe amare.
Ei se comportă precum inamicii lor cei mai mari.

67
O faptă nu e bine făcută
când la reflecție asupra sa remușcarea răsare:
cu lacrimi de supărare
insul își culege fructele.

68
O faptă e bine făcută
când la reflecție
asupra sa nicio remușcare nu răsare:
cu bucurie insul își culege fructele.

69
Nesăbuiții percep acțiunile rele
ca fiind dulci precum mierea
până când văd consecințele.
Când își zăresc roadele,
nesăbuiții suferă într-adevăr.

70
Chiar și după luni de post aspru,
subzistând cu o dietă frugală,
un necopt nu poate fi comparat ca valoare
cu persoana care vede pur și simplu adevărul.

71
Laptele proaspăt nu se brânzește
de îndată;
nici faptele rele nu își arată
de îndată roadele;
oricum, necopții suferă
din cauza ignoranței lor
la fel cum ar fi arși
stând pe cărbuni ascunși în cenușă.

72
Necopții sunt aceia care folosesc prostește
orice daruri ar avea,
distrugându-și averea acumulată.

73-74
Trufia și râvna necopților crește
când revendică pentru ei
autoritate, recunoaștere și răsplată necuvenite:
falsitatea lor le afectează năzuința,
își doresc să fie văzuți
drept puternici și deslușitori.

75
Calea care duce la câștig lumesc
și calea care duce la Eliberare
sunt căi diferite.
Văzând acest lucru, discipolul care renunță
evită distragerea
câștigului și succesului lumesc
pentru a sălășlui în solitudine.

Înapoi la cuprins
Licenţa Creative Commons Traducere și adaptare din engleză a textului « A Dhammapada for Contemplation »