Khuddaka Nikaya Dhammapada

Furie

221
Leapădă-te de furie.
Abandonează trufia.
Eliberează-te de toate constrângerile.
Cei cu inima pură
care nu se agață nici de corp, nici de minte
nu cad pradă suferinței.

222
Spun că cei care înfrânează furia
așa cum un vizitiu controlează
un rădvan în viteză
dețin complet controlul asupra vieților lor;
alții stau doar cu mâinile pe hățuri.

223
Transformă furia cu bunătate
și răutatea cu ceea ce e prielnic,
răutatea cu generozitate
și înșelăciunea cu integritate.

224
Aceste trei căi
conduc către paradisuri:
a susține adevărul,
a rezista în fața furiei
și a dărui, chiar dacă ai doar puțin de împărțit.

225
Cei Treziți nu provoacă rău.
Se bucură de abținere dreaptă
și se îndreaptă către imuabilitate
acolo unde nu se mai mâhnesc.

226
Toate impuritățile dispar
din mințile celor mereu vigilenți,
care se instruiesc zi și noapte,
și ale căror vieți sunt dedicate pe deplin liberării.

227
Încă din timpurile străvechi
cei care vorbesc prea mult sunt criticați,
precum și cei care vorbesc prea puțin
și cei care nu vorbesc deloc.
Toți cei din această lume sunt criticați.

228
Nu a trăit vreodată,
nici nu va trăi,
nici nu trăiește în prezent
un om care să fie doar blamat
sau elogiat pe de-a-ntregul.

229
Cei care trăiesc impecabil,
cei deslușitori,
inteligenți și virtuoși –
aceștia sunt elogiați neîntrerupt de cei înțelepți.

230
Cine i-ar putea învinovăți pe aceia
a căror ființă se aseamănă cu aurul?
Până și zeii îi elogiază.

231
Fiți prevăzători cu mișcările stângace
și purtați-vă trupul cu conștiință.
Renunțați la toate acțiunile nefaste
și cultivați-le pe cele integre.

232
Fiți prevăzători cu enunțurile născocite
și vorbiți mereu cu conștiință.
Renunțați la toate cuvântările viclene
și cultivați-le pe cele integre.

233
Fiți prevăzători cu gândirea nefastă
și stăruiți mereu cu conștiință.
Renunțați la toate gândurile insolente
și cultivați-le pe cele benefice.

234
Cu pricepere se abțin înțelepții,
în acțiune, în gând
și în cuvântări.

Înapoi la cuprins
Licenţa Creative Commons Traducere și adaptare din engleză a textului « A Dhammapada for Contemplation »