Khuddaka Nikaya Dhammapada

Rău

116
Mergi iute spre a face ceea ce e benefic.
Abține-ți mintea de la fapte rele.
Mintea care e înceată în a face bine
poate ușor să găsească plăcere în facerea de rău.

117
Dacă săvârșești o faptă rea,
atunci nu o repeta.
Evită a găsi plăcere în amintirea ei.
Urmarea facerii de rău e dureroasă.

118
Odată săvârșită o faptă benefică
e bine să o repeți iar și iar.
Fii interesat de plăcerea binefacerii.
Fructul bunătății acumulate e împăcarea cu sine.

119
Chiar și cei care înfăptuiesc rău
pot trăi în bunăstare
atâta vreme cât acțiunile lor
încă nu și-au produs direct fructele.
În orice caz, când rezultatele
faptelor se maturează,
consecințele dureroase
nu pot fi evitate.

120
Chiar și cei care trăiesc vieți tihnite
pot cunoaște suferința
atâta vreme cât acțiunile lor
încă nu și-au produs direct fructele.
În orice caz, când fructele
faptelor se maturează,
consecințele vesele
nu pot fi evitate.

121
Nu ignora efectele răului,
zicând: „Nu se va alege nimic din asta.”
La fel cum prin căderea treptată a picurilor de ploaie
ulciorul de apă se umple,
astfel, în timp, cei nesăbuiți sunt corupți de facerea de rău.

122
Nu ignora efectele faptei drepte,
zicând: „Nu se va alege nimic din asta.”
La fel cum prin căderea treptată a picurilor de ploaie
ulciorul de apă se umple,
astfel, în timp, cei înțelepți
devin preaplini cu bunătate.

123
La fel cum un negustor cu încărcătură prețioasă
evită amenințările
și acei care iubesc viața evită otrava,
așa și tu să eviți faptele rele.

124
O mână fără o rană deschisă
poate purta otravă
și să rămână
liberă de vătămare;
la fel, răul nu are consecințe
pentru cei ce nu îl fac.

125
Dacă rănești intenționat
o persoană inocentă,
care e pură și nevinovată,
răul ți se va întoarce,
asemenea prafului fin
aruncat în vânt.

126
Unii se renasc în oameni;
răufăcătorii se renasc în iad.
Cei ce fac bine se renasc în exaltare,
iar cei puri merg în tărâmul fără urme.

127
Nu există loc pe pământ
unde cineva se poate ascunde
de consecințele faptelor rele –
nici într-o peșteră de munte,
nici în ocean, nici în cer.

128
Nu există loc pe pământ
unde moartea să nu ajungă –
nici într-o peșteră de munte,
nici în ocean, nici în cer.

Înapoi la cuprins
Licenţa Creative Commons Traducere și adaptare din engleză a textului « A Dhammapada for Contemplation »