Khuddaka Nikaya Dhammapada

Râvnă

334
Râvna descătușată
crește precum o târâtoare în pădure.
Pierdut în aceasta,
insul saltă dintr-o parte într-alta
precum o maimuță de copac în căutare de fructe.

335
Cultivarea obiceiurilor
precum râvna și agățatul
se aseamănă cu fertilizarea buruienilor nocive.

336
Așa cum apa cade de pe o frunză de lotus,
la fel supărarea se desprinde de cei
eliberați de râvnă toxică.

337
Ploile torențiale pot distruge recolte.
Mara te poate distruge pe tine.
Astfel te implor –
smulge toate rădăcinile râvnei.
Te binecuvântez
pentru lucrarea aceasta.

338
Dacă rădăcinile nu sunt smulse,
un copac crește iar și iar;
suferința se întoarce la noi
cât timp râvna rămâne.

339
Când șiroaiele plăcerii senzuale se reped
pot provoca un torent de năzuință.

340
Șiroaiele râvnei curg peste tot.
Târâtoarea sălbatică a râvnei
se întinde și prinde în mreje.
Prin discernerea târâtoarei cu introspecție,
îndepărtați-o.

341
Ființele resimt plăcerea natural;
însă când plăcerea este contaminată cu râvnă
a nu o elibera duce la frustrare,
iar suferința searbădă urmează.

342
Captivi în obiceiurile râvnei,
oamenii intră în panică
asemenea iepurilor prinși într-o cursă.
Reacțiile lor fortifică durerea
capturării.

343
Captivi în obiceiurile râvnei,
oamenii intră în panică
asemenea iepurilor prinși într-o cursă.
Dacă doriți să vă eliberați de capturare,
râvna însăși trebuie eliminată.

344
Sunt inși care au început să parcurgă
calea către libertate,
însă pe seama dorinței se întorc la înlănțuire.

345-346
Prin înțelepciune,
devine limpede că a fi ținut după gratii
sau a fi înlănțuit
nu limitează la fel de tare
precum dragostea față de posesii
și obsesia față de relații.
Aceste legături, deși nu la fel de evidente,
sunt puternice și ne rețin.
A renunța la atașamentul
față de lumea simțurilor
înseamnă a fi eliberat din temnița râvnei.

347
Asemenea unui păianjen prins în propria pânză,
o ființă învăluită în râvnă senzuală
trebuie eliberată de propriile năzuințe
înainte ca aceasta să poată umbla nestingherită.

348
Renunțați la trecut.
Renunțați la viitor.
Renunțați la prezent.
Cu o inimă liberă,
traversați pe țărmul
aflat dincolo de suferință.

349
Legăturile obiceiurilor și râvnei amăgitoare
sunt întărite când insul își lasă mintea,
fără băgare de seamă, să stăruie asupra
obiectelor dorinței.

350
Însă cel ce se delectează
în potolirea gândurilor senzuale,
alert și cultivând conștiința
privind aspectele respingătoare ale corpului,
se eliberează de râvnă
și dezleagă obiceiurile amăgitoare.

351
Nu mai este nevoie de îndreptare
pentru cei care și-au atins țelul;
sunt eliberați de teamă și năzuință.
Spinii existenței au fost scoși.

352
Un călăuzitor este acela care a renunțat
la toată râvna și la a se agăța de lume;
care a văzut
adevărul dincolo de forme,
și totuși posedă o cunoaștere desăvârșită
a cuvintelor.
Se poate spune despre o asemenea ființă măreață
că și-a îndeplinit sarcina.

353
Nu declar pe altcineva drept dascălul meu,
căci de unul singur am ajuns
la înțelepciunea care depășește totul,
înțelege totul, renunță la tot.
Sunt pe deplin eliberat de toată râvna.

354
Darul adevărului este cel mai mare dintre daruri.
Savoarea realității
depășește orice alte savoare.
Încântarea adevărului
transcende toate încântările.
Eliberarea de râvnă
pune capăt tuturor suferințelor.

355
Bogățiile îi ruinează mai ales pe cei necopți,
însă nu și pe cei ce caută eternitatea.
La fel cum nu se gândesc la binele celorlalți
și provoacă rău,
necopții se distrug și pe sine.

356
Buruienile provoacă stricăciuni pe câmpuri.
Voluptatea provoacă stricăciuni tuturor ființelor.
Sprijiniți-i pe cei eliberați de voluptate;
darul va duce la roade însemnate.

357
Buruienile provoacă stricăciuni pe câmpuri.
Ura provoacă stricăciuni tuturor ființelor.
Sprijiniți-i pe cei eliberați de ură;
darul va duce la roade însemnate.

358
Buruienile provoacă stricăciuni pe câmpuri.
Confuzia provoacă stricăciuni tuturor ființelor.
Sprijiniți-i pe cei eliberați de confuzie;
darul va duce la roade însemnate.

359
Buruienile provoacă stricăciuni pe câmpuri.
Invidia provoacă stricăciuni tuturor ființelor.
Sprijiniți-i pe cei eliberați de invidie,
iar roadele vor fi însemnate.

Înapoi la cuprins
Licenţa Creative Commons Traducere și adaptare din engleză a textului « A Dhammapada for Contemplation »