Khuddaka Nikaya Dhammapada

Iad

306
Minciuna duce la supărare.
Tăinuirea acțiunilor greșite
duce la supărare.
Aceste două fapte de înșelăciune
duc ființele
la aceeași stare de suferință.

307
Cei ce poartă robele
unuia care a renunțat,
dar nutresc rău și sunt nestăpâniți
trec la o stare de supărare.

308
Celui ce a renunțat
i-ar fi mai bine înghițind fier topit
decât să trăiască din ofrande
dobândite necinstit.

309
Tristețea adunată,
somnul neliniștit,
vinovăția și remușcarea
sunt povara celui adulter.


310
Scurtă este încântarea
cuplului adulter temător
căci nu pot urma decât consecințe dureroase.


311
Așa cum iarba kusa prinsă nepotrivit
rănește mâna celui ce o apucă,
la fel traiul unuia care a renunțat
îi rănește pe cei ce se instruiesc nepotrivit.

312
Faptele comise nechibzuit,
practicile făcute greșit,
viața sfântă trăită cu depravare
aduc puține beneficii sau niciunul.

313
Dacă aveți ceva de făcut,
faceți-o cum se cuvine,
cu energie și dedicare;
viața unuia ce a renunțat
trăită fără băgare de seamă
nu face decât să ridice praful.

314
Faptele dureroase
mai bine rămân nefăcute
deoarece conduc mereu la remușcări.
Faptele inofensive
e mai bine să fie făcute
deoarece nu vor fi urmate de regrete.

315
Așa cum un oraș de graniță trebuie apărat cu grijă,
păziți-vă atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară;
clădiți-vă o apărare cu înțelepciune și în timp.
Dacă nu vă îngrijiți la momentul cuvenit de aceste lucruri,
va urma o tristețe mare.

316
Percepțiile denaturate
care nasc stări de rușine
față de ceea ce nu e rușinos
sau indiferență
față de ceea ce e rușinos
pot duce la coborârea ființelor în iad.

317
Percepțiile denaturate
care nasc stări de teamă
față de ceea ce nu e amenințător
sau indiferență în fața
a ceea ce e amenințător
pot duce la coborârea ființelor în iad.

318
Percepțiile denaturate
care duc la vederea binelui drept rău
și a răului drept bine
duc la dezintegrarea ființelor.

319
Cel ce vede limpede
și distinge ceea ce e greșit drept greșit
și ceea ce e pur drept pur
poate duce ființele dincolo de obidă.

Înapoi la cuprins
Licenţa Creative Commons Traducere și adaptare din engleză a textului « A Dhammapada for Contemplation »